ANBI

De stichting Kruysenhuis is een Algemeen Nut Beoogende Instelling (ANBI).

Het fiscaal nummer van de Stichting Kruysenhuis is 8034.84.306

Het hebben van een ANBI-status heeft een aantal belastingvoordelen. De voordelen kunnen zowel voor de stichting als voor de donateurs zijn.

De belastingvoordelen zijn:

  • geen erfbelasting of schenkbelasting betalen als de stichting erfenissen of schenkingen gebruikt voor het algemeen belang;
  • geen schenkbelasting als de stichting schenkingen doet in het algemeen belang;
  • voor donateurs zijn (onder voorwaarden) de giften aan de stichting aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

De voorwaarden worden in onderstaande ANBI Verklaring nader toegelicht:

ANBI Verklaring (PDF)

2021_kruysenhuis_2021_website_definitief_1

jaarverslag_kruysenhuis_2021

terug naar boven