Organisatie

Samenstelling bestuur

Naast een enthousiast team van vrijwilligers die tijdens de exposities aanwezig zijn, wordt het museum bestuurd door:

•    Han Smits (Voorzitter)
•    Stijn Valks (Penningmeester)
•    René Meeuwissen (Vice voorzitter & Expositiecommissie)
•    Arthur de Vries (Secretaris)

Beloningsbeleid

Zowel de vrijwilligers alsook de bestuursleden doen hun werk zonder enige materiele vergoeding. Wel worden door hen gemaakte kosten op declaratiebasis vergoed.

terug naar boven