Historie

In de jaren 1924 tot aan zijn overlijden in 1938 vertoefde Jan Kruysen, kunstschilder uit Liempde na veel omzwervingen in Oirschot. Hij was een opmerkelijke figuur , “unnen arrige” en zijn beeld bleef bij veel mensen in het geheugen hangen. Dit kwam ook doordat hij zijn rekeningen bij gebrek aan geld betaalde met schilderijen. Dus in vele Oirschotse huiskamers hingen schilderijen van Jan.  
Ook zijn zoon Antoon heeft in Oirschot vertoefd, in de tweede Wereldoorlog in een pand aan de Markt in Oirschot. Ook hij zette zijn schilderijen in ter vereffening van zijn schulden.

Het was dan ook niet helemaal verrassend dat in 1973 een Stichting werd opgericht met de naam “de Kruysenstichting”. Trekker was onder andere Piet van Boxtel, lokale horecaondernemer en altijd zeer betrokken gebleven bij de Kruysens. Onder deze stichting wilde men in Oirschot culturele evenementen organiseren.

Het duurde echter tot november 1992 toen een aantal andere heren, nl. Joop Vullings, Frits Speetjens, Cees van Leuven, Hans Bies en Henk Mauser in een eerste vergadering met elkaar de intentie uitspraken een museum, gewijd aan de familie Kruysen op te richten. In februari 1993 passeerde de notariële akte waarmee formeel “ de Stichting Kruysenhuis “ werd opgericht. Die Stichting had en heeft nog steeds drie doelen: Het oprichten en beheren van een museum vooral gericht op tekeningen en schilderijen van Jan en Antoon Kruysen en anderen, het bevorderen van een museale collectie van Jan en Antoon Kruysen en tenslotte het behartigen ven algemeen maatschappelijke en ideële belangen binnen de gemeente Oirschot met name op cultureel gebied. 

Vanaf dat moment werd naarstig gezocht naar sponsoren en ruimte. In 1996 was men zover dat het museum in het voormalige Lebro-gebouw kon worden gehuisvest en er voldoende financiële middelen bijeen waren gebracht voor de nodige initiële investeringen en de eerste exploitatie-periode. Ook werd er een begeleidingsgroep opgericht, die met name tijdens de exposities het museum zouden “bezetten”. Tegenwoordig worden die mensen  vrijwilligers genoemd. 

Dan uiteindelijk werd het Museum geopend op zaterdag 2 november 1996. Veel werk was verzet en de opening ging gepaard met een mooie expositie van ongeveer  50 Kruysens. Alles tot stand gekomen door particulier initiatief en zonder publieke middelen. Een prestatie van formaat. Het museum staat!
 

terug naar boven