08 september 2020

Schilderijen van het
Kruysenhuis in bruikleen
bij Stichting Valuas op
Groot Bijstervelt.

In augustus 2020 heeft het Kruysenhuis met de Stichting Valuas een overeenkomst afgesloten, waarin wordt afgesproken dat het Kruysenhuis schilderijen in bruikleen geeft voor de openbare ruimtes in het zorgcentrum en voormalig kasteel Groot Bijstervelt. Als tegenprestatie zal de Stichting Valuas jaarlijks een bijdrage aan het Kruysenhuis overmaken voor zolang als de partijen deze overeenkomst in stand houden.

Op deze manier kan het Kruysenhuis een deel van haar collectie  exposeren en een deel van de jaarlijkse kosten van haar depot dekken. Immers het Kruysenhuis heeft (nog steeds) geen eigen expositieruimte. Verder wordt gezocht naar andere publieke ruimtes om te exposeren.
   

terug naar boven