16 augustus 2019

Nieuw depot in gebruik

In juli 2018 moest het depot in het Lebro-gebouw worden leeggemaakt vanweg de verbouwing. Gelukkig bood de firma van de Velden Rioleringsbeheer in Boxtel voor één jaar een ruimte (gratis) aan om de collectie op te slaan. 

In de loop van het voorjaar werd duidelijk dat die periode niet meer zou worden verlengd. Dat was maar beter ook, want ook één jaar lang konden we niet bij de collectie en dus konden we er ook niets mee ondernemen.

Het bestuur heeft gedurende het afgelopen jaar getracht ergens gratis onderdak te vinden voor de collectie, hetgeen helaas niet is gelukt. Dus toen hebben we toch maar besloten om te huren en te proberen inkosten voor de huur te gaan genereren. 

En nu hebben we een ruimte op den Heuvel gehuurd achter de sportschool in het bedrijvenhotel, waarop we erg trots zijn. Begin juli hebben we eerst de schilderijrekken geinstalleerd en begin augustus de schilderijen verhuisd. Bij die gelegenheid hebben we ze allemaal gefotografeerd en gerubriceerd in een database gezet, zodat we de collectie nu (nog) beter kunnen beheren.

terug naar boven