15 april 2018

Gezamenlijke exposities
met Museum 4 Quartieren
en Museum Boxtel

Het Kruysenhuis gaat buitenshuis exposeren. Enerijds gaat er begin mei samen met en bij het Museum de 4 Quartieren in Oirschot een expositie van start, die draait om de koppeling van de Kruijsenschilderijen met de regionale cultuurhistorie aan de de hand van een aantal thema's. Ons bestuur is erg blij met de ontstane prima samenwerking met het Museum de 4 Quartieren.

Anderzijds gaat Museum Boxtel een expositie openene eind april over Jan Kruysen. Uiteindelijk zijn Jan en Anton Kruysen geboren Boxtelnaren en hebben die in dat Museum ook een bijzondere plaats. In het kader van de zeer goede samenwerking tussen het Kruysenhuis en het Boxtels Museum is er een zeer noemenswaardige expositie tot stand gebracht, waarbij ook vele particulieren hun schilderijen ter beschikking hebben gesteld.

terug naar boven