04 oktober 2021

Nieuwsbrief expositie
vanaf 16 oktober en
RaboSupportaktie

Nieuwsbrief

Kruijsens in het Boterkerkje en Kruysenhuis in RABO Supportaktie

 

Op 16&17, 23&24 en 30&31 oktober organiseert het Kruysenhuis na geruime tijd weer een tentoonstelling en wel in het Oirschotse Boterkerkje. Een schilderij-expositie in het Boterkerkje is een primeur. Te zien zijn dan schilderijen en andere kunstwerken van de familie Kruijsen. Dankzij gulle giften van een tweetal lokale fondsen is het oudste monument van Oirschot uitgerust met voorzieningen voor een dergelijke tentoonstelling en met financiële ondersteuning van een ander fonds in de regio en steun van Stichting het Boterkerkje. Daarom is deze expositie gratis te bezoeken.

We hadden als Kruysenhuis tot tot en met mei 2018 een eigen expositieruimte met depot in het voormalige Lebro gebouw. Niet alleen voor de eigen collectie Kruijsens: ook andere kunstenaars konden van het museum gebruik maken om hun werken te tonen. Vanwege een ingrijpende verbouwing tot appartementencomplex raakte het Kruysenhuis zijn expositieruimte kwijt en werd voor de collectie op den Heuvel een depot gehuurd.

Nu biedt het Boterkerkje het Kruysenhuis de kans om een kleine vijftig schilderijen tentoon te stellen. Vader Jan Kruijsen (1874-1938) woonde lange tijd in Oirschot. Twee van zijn kinderen volgden in zijn voetsporen: Antoon Kruijsen (1898-1977) maakte na de Tweede Wereldoorlog vooral furore in Frankrijk. Zus Maria Kruijsen (1899-1988) bleef in Nederland. Zij leefde zeer bescheiden, deels als wijkverpleegster, deels als kunstenares. De zoon van Antoon, bariton Bernard Kruijsen (1933-2000), wordt tot op heden geroemd als zanger van klassieke liederen, zeker in zijn geboorteland Frankrijk. Bernards zoon André (1967) maakt beeldhouwwerken en sculpturen. Van hem zullen ook enkele werken te zien zijn tijdens de tentoonstelling in het Boterkerkje. Sinds eind 2019 heeft het Boterkerkje een multifunctionele bestemming gekregen en kunst en cultuur zijn daar zeer op hun plaats.

Het Kruysenhuis heeft de collectie behoorlijk kunnen uitbreiden; de nieuwe aanwinsten zullen in de expositie worden opgenomen.

De tentoonstelling is te zien op de bovengenoemde data van 13:00 uur tot 17:00 uur. Op andere data kunnen groepen  zich aanmelden voor een bezoek aan de expositie via www.hetboterkerkje.nl De toegang is gratis, een donatie wordt op prijs gesteld. Voor meer informatie zie ook www.kruysenhuis.nl

Tevens vraagt het bestuur aandacht voor de RABO Supportaktie. Leden van de Rabobank kunnen vanaf nu stemmen op een vereniging of stichting. Ook op de Stichting Kruysenhuis kan worden gestemd en het moge duidelijk zijn, dat het Kruysenhuis alle financiële steun erg goed kan gebruiken. Daarom zou het erg op prijs worden gesteld indien u één of meerdere stemmen op het Kruysenhuis zou willen uitbrengen,

terug naar boven