Anton Kruysen Museum Kruysenhuis

Antoon
Kruysen
(1898-1977)

Een hartstochtelijk schilder

Antoon Kruysen wordt in 1898 in Boxtel geboren als oudste kind van de schilder Jan Kruysen en Barbara van Dijk. De jonge Antoon is een geboren schilderstalent en krijgt de eerste lessen van zijn vader. Op zijn twaalfde heeft hij al zijn eerste expositie. Formeel geschoold wordt hij aan de academie voor de Beeldende Kunsten in Rotterdam met een vervolgopleiding in Geneve. Daar maakt hij ook naam via de 'Grand Salon d'Art' in 1922. Daarna volgen al snel successen in Parijs (meermalen), Dreux, Wassenaar, Reims, Oslo en Chartres, de stad waar hij later zou gaan wonen. In 1920 trouwde Antoon Kruysen in Rotterdam met Willy van Berkel. Het paar trekt al snel naar Frankrijk, waar Antoon dan al grote bekendheid geniet. In 1933 strandt hun huwelijk na het overlijden van hun eerste kind, Pimy. Willy vertrekt naar Nederland, met medeneming van hun tweede kind, Bernard. Snel daarna, in 1934, leerde hij in Frankrijk Lucienne (Louck) Donn� kennen, met wie hij al in 1935 trouwde. In 1936 trekt het echtpaar Kruysen naar Nederland terug vanwege de oorlogsdreiging in Frankrijk. Ze wonen op allerlei plaatsen in Nederland, waaronder Oirschot. Vanaf 1947 woont het echtpaar weer in Frankrijk eerst in Villemeux, daarna in Charpont en vanaf 1955 tot de dood van Antoon op 4 april 1977 in Chartres, waar hij meermalen exposeert en grote erkenning geniet.

Antoon Kruysen als schilder

Antoon Kruysen heeft zijn hele werkzame leven als schilder veel erkenning ondervonden. Beroemde musea, zoals het Jeux de Paumes in Parijs, kochten zijn werk. Ook het museum in Chartres bezit veel werk van hem. Antoon Kruysen was een impulsief en temperamentvol persoon en dat is in zijn schilderijen terug te vinden. Hij schilderde direct en snel, gebruikte veel kleuren en geeft daarmee soms de indruk van niet afgewerkt. Dat is een bedoeld effect, want hij kon heel precies zijn. Zijn manier van schilderen wordt in Frankrijk wel aangemerkt als 'peinture barbare'. De directe schilderwijze van Antoon Kruysen richtte zich vaak op de trieste en bespottelijke zelfkanten van het leven en de maatschappij. Zigeuners, zwervers, clowns en dronkaards passeren de revue. Ook onderwerpen als begrafenissen en woonwagenvolk trokken zijn aandacht.

Portrait de femme

De invloeden van Antoon Kruysen

Zeker in de beginperiode heeft Antoon Kruysen veel invloed ondervonden van zijn vader Jan Kruysen. Later maakte hij zich daarvan los, ontwikkelde een eigen stijl, die duidelijk ondermeer zijn vader weer beïnvloedde. Als kind van zijn tijd kon hij zelf weer niet ontkomen aan invloeden van grootheden als Chagall en Picasso. Maar altijd zou Antoon Kruysen zijn eigen weg volgen. Zijn rijke kleurgebruik, rake toetsing en brede onderwerpkeuze hebben op hun beurt, zeker in het Brabantse, hun invloed niet gemist. Veel van zijn werk is ook nog in Brabant terug te vinden, zowel in musea, waaronder het Museum Kruysenhuis in Oirschot, als in particulier bezit. Ook in Chartres, zijn laatste woonplaats, is nog veel van zijn werk geconcentreerd.

Zigeuners

terug naar boven